Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.325.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc zarządzenia:

  1. Nr Or.0050.123.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
  2. Nr Or.0050.173.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
  3. Nr Or.0050.3.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
  4. Nr Or.0050.61.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany do  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
  5. Nr Or.0050.159.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

§ 3. Wszystkie zakresy czynności ustalone według poprzednich regulaminów organizacyjnych, a nie będące w sprzeczności z zapisami obowiązującego regulaminu pozostają ważne i obowiązujące.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-12-03
Data publikacji:
2021-12-03
Data ostatniej zmiany:
2021-12-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)