Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) informuje, iż Gmina Skalbmierz przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

W ramach zakupu preferencyjnego możliwy jest zakup paliwa dla jednego gospodarstwa domowego w ilości: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Gmina sprzedawać będzie paliwo stałe - węgiel po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto, cena nie obejmuje kosztów transportu.

Gmina nie posiada informacji o kraju pochodzenia węgla.

Wniosek o zakup paliwa stałego można składać:

  1. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skalbmierzu - na piśmie, kontakt telefoniczny 41 352 90 15,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) - adres skrzynki e-PUAP /1de249qcsp/skrytka.
    W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie i sposobie dokonania wpłaty za zamówienie.

Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla w punkcie wskazanym na terenie Gminy.

Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierz nie pokrywa, ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Małgorzata Musiał
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-05 12:02:07, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)