Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wydanej decyzji do publicznej informacji dot. „Rozbudowie istniejącej oraz funkcjonującej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 863 i 939, obręb Skalbmierz.”

Ikona statystyk

Znak sprawy: IZP.6220.5.2020

Znak sprawy: IZP.6220.5.2020

Skalbmierz, dnia 16.03.2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gmina Skalbmierz

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

 

podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że postępowanie na wniosek Pana Tomasza Drukały właściciela Firmy Drukała Tomasz „Auto Części", ul. Mikołaja Kopernika12 A, 28-530 Skalbmierz z dnia 07.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.07.2020 r.) w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowie istniejącej oraz funkcjonującej stacji demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 863 i 939, obręb Skalbmierz”
zostało zakończone wydaną decyzją w dniu 16.03.2022 r. znak: IZP.6220.5.2020.

                 Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać zgodnie
z zasadami zawartymi w Dziale II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia treści decyzji prosimy o kontakt telefoniczny: (41)35-29-085 wew. 220
z osobą prowadzącą sprawę lub poprzez pocztę elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu.

 

W dniu 16.03.2022 r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

 

 

 

 

 

 

Data podania do publicznej wiadomości: od 16.03.2022 r.

 

 

Sposób podania do publicznej wiadomości: …………………………………………………………….

 

Data podania do publicznej wiadomości: od………………………..do……………………….włącznie.

 

Pieczęć Urzędu:                                                                                                   Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-03-16
Data publikacji:
2022-03-16
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)