Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Świadczenie „Dobry start”

Ikona statystyk

      

MIASTO I GMINA

SKALBMIERZ   

 

KARTA USŁUG NR 13

Świadczenie „Dobry start”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”.

 

Wykaz potrzebnych

 dokumentów:

 

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia „ Dobry start” wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Opłaty:

Brak

 

Miejsce wykonania

usługi:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu, ul. PL.M.C. Skłodowskiej 23,

tel., 413529015

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Punkt 500+ ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz

Tel: 508949905

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji wymaga odmowa przyznania świadczenia lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi dodatkowe:

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka lub drogą elektroniczną

Miejsce na notatki

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. M. C. Skłodowskiej 23
28-530 Skalbmierz

Tel : 413529015

mgops_skalbmierz@op.pl

www.mgopsskalbmierz.naszops.pl

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:24:52, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)