Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Ikona statystyk

      

MIASTO I GMINA

SKALBMIERZ   

 

 

KARTA USŁUG NR 7

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r.  poz.2220, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu  rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)

 

Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2018r, poz. 2096).

Wykaz potrzebnych

 dokumentów:

 

Wniosek o ustalenie prawa  specjalnego zasiłku opiekuńczego,  oraz:

- uwierzytelniająca kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się oraz osoby wymagającej opieki,

- zaświadczenia lub oświadczenia  stwierdzające wysokość dochodu  rodziny osoby ubiegającej się o zasiłek oraz rodziny osoby wymagającej opieki (tak jak do zasiłku rodzinnego),

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,

- dokument potwierdzający datę rezygnacji z zatrudnienia osoby ubiegającej się o zasiłek oraz  dokumenty potwierdzające ogólny staż pracy,

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Opłaty:

brak

Miejsce wykonania

usługi:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu, ul. PL.M.C. Skłodowskiej 23, tel., 413529015

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Czas realizacji usługi:

Wydanie decyzji w ciągu 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach  za pośrednictwem  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

Uwagi dodatkowe:

 

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka

 

 

Miejsce na notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. M. C. Skłodowskiej 23
28-530 Skalbmierz

Tel : 413529015

mgops_skalbmierz@op.pl

www.mgopsskalbmierz.naszops.pl

 

 

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)