Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Fundusz alimentacyjny

Ikona statystyk

 

 

 

MIASTO I GMINA

SKALBMIERZ   

 

 

KARTA USŁUG NR 1

Fundusz alimentacyjny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2021r poz. 877 z późn. zm. )

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U, poz. 1467)

3. Ustawa z dnia 24 lipca 2015r o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015r, poz. 1302)

3.Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2018r, poz. 2096. ).

 

 

Wykaz potrzebnych

 dokumentów:

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów

Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty

Zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole osoby uprawnionej (dot. osób uprawnionych uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz wyższych)

 

Opłaty:

brak

Miejsce wykonania

usługi:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu, ul. PL.M.C. Skłodowskiej 23,
tel., 413529015

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Czas realizacji usługi:

Wydanie decyzji w ciągu 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach  za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi dodatkowe:

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka  lub elektronicznie

Miejsce na notatki

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. M. C. Skłodowskiej 23
28-530 Skalbmierz

Tel : 413529015

mgops_skalbmierz@op.pl

www.mgopsskalbmierz.naszops.pl

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Wiejacha
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2018-11-23
Data publikacji:
2018-11-23
Data ostatniej zmiany:
2022-05-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-02 14:04:22, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)