Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Rejestracja zgonów

Ikona statystyk

REJESTRACJA ZGONÓW

OPIS USŁUGI - zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu
na miejsce zgonu  albo na miejsce znalezienia zwłok na podstawie karty zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden odpis skrócony aktu zgonu. Zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej.

CZAS REALIZACJI

  • Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
  • Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
  • dokument tożsamości osoby zmarłej
  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon:

 

OPŁATY - zgłoszenie oraz jeden odpis skrócony aktu zgonu zwolnione są od opłaty skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY - nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1681 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Stanu Cywilnego w Skalbmierz PL.M. Curie-Skłodowskiej pokój nr 5
                                             
NUMER TELEFONU 413505225

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIPwww.skalbmierz.eobip.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz. 15:15

INFORMACJE DODATKOWE
Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:
 - małżonku lub dzieciach zmarłego,
- najbliższych krewnych lub powinowatych,
 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Anna Baranowska-Paryż
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan (msagan)
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 10:26:57, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)