Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Rejestracja zgonów

Ikona statystyk

OPIS USŁUGI - zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu albo na miejsce znalezienia zwłok na podstawie karty zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden odpis skrócony aktu zgonu. Zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej.

CZAS REALIZACJI

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • karta zgonu "dana przez służbę zdrowia
  • dokument tożsamości osoby zmarłej
  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

 

OPŁATY - zgłoszenie oraz jeden odpis skrócony aktu zgonu zwolnione są od opłaty skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY - nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018

r., poz. 2224 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Stanu Cywilnego w Skalbmierz PL.M. Curie-Skłodowskiej pokój nr 7

NUMER TELEFONU 413529085 wew. 227

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIPwww.skalbmierz.eobip.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz. 15:15

INFORMACJE DODATKOWE

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

- małżonku lub dzieciach zmarłego,

- najbliższych krewnych lub powinowatych,

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:13:55, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)