Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Obwieszczenie o uchwaleniu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021-2030

Ikona statystyk

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Skalbmierzu Uchwały Nr LIII/256/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1,
    28-530 Skalbmierz;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta i Gminy Skalbmierz (skalbmierz.eu) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (skalbmierz.eobip.pl)

 

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr LIII/256/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030.
  2. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030.
  3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  4. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030.

 

Burmistrz

/-/Marek Juszczyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Ewa Pozłótka
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-04-04
Data publikacji:
2022-04-04
Data ostatniej zmiany:
2022-04-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)