Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or 0050.360.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 3 listopada 2021 r.
rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.  Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030. Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat ww. dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 26.11.2021 r. do dnia 03.12.2021 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz,
    ul. T. Kościuszki 1, 28–530 Skalbmierz, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030”.
  3. bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Urzędu Miejskiego w Skalbmierzu w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. programu są dostępne:

  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Skalbmierz (www.skalbmierz.eu) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.skalbmierz.eobip.pl);
  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-11-26
Data publikacji:
2021-11-26
Data ostatniej zmiany:
2021-11-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:48:, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)