Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Konsultacje społeczne „Programu Ochrony Środowiska dla MiG Skalbmierz na lata 2021-2030”.

Ikona statystyk

Załącznik 
do Zarządzenia

 Nr Or.0050.353.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 03 listopada 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030

 

            Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie ww. Programu.

            Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 10.11.2021 r. do dnia 16.11.2021 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
    i  Skalbmierz na lata 2021–2030”
    .
  2. drogą korespondencyjną tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28–530 Skalbmierz z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030”.
  3. bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

            Formularz konsultacyjny oraz Program dostępne będą od dnia 10.11.2021 r.:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz (www.skalbmierz.eobip.pl) i na stronie internetowej gminy www.skalbmierz.eu).

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Ewa Pozłótka
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-11-03
Data publikacji:
2021-11-03
Data ostatniej zmiany:
2021-11-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-27 14:07:49, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)