Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

Ikona statystyk

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1545).
 5. Uchwała nr XX/86/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz.
 6. Uchwała nr XXIII/103/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/86/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. wsprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Załączniki:
 • plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót lub informację o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu drogowego),
 • szczegółowy harmonogram robót (przy etapowym prowadzeniu robót),
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do organu budowlanego,
 • kopię decyzji zezwalającej na zlokalizowanie urządzenia, obiektu w pasie drogowym,
 • f) pełnomocnictwo podlegające opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest będzie w postępowaniu przez pełnomocnika).

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego: ustala się ją jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzji na zajęcie pasa drogowego. Opłatę wnosi się po otrzymaniu decyzji na wskazany rachunek bankowy.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Czas realizacji usługi:

30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 41 352 90 85 wew. 213

Godziny pracy: poniedziałek – piątek    715 – 1515

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Uwagi:

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót może wystąpić inwestor osobiście lub przez pełnomocnika. Wskazane jest, aby pełnomocnikiem był projektant opracowujący projekt techniczny całości dokumentacji technicznej.

 Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, 28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1     e-poczta:   sekretariat@skalbmierz.eu    www.skalbmierz.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Robert Kabat
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2020-09-30
Data publikacji:
2020-09-30
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)