Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Deklaracja dostępności

Ikona statystyk

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Saklbmierzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Witryna nie jest dostosowana do przeglądania na małych wyświetlaczach urządzeń przenośnych.
 • Brakuje efektywnego mechanizmu pomijania treści powtarzalnych.
 • Nagłówki nie odzwierciedlają struktury treści, nawigacja za pomocą nagłówków jest nieefektywna.
 • Cele łączy umożliwiających pobieranie dokumentów są niejasne.
 • Tabele danych nie mają oznaczonych nagłówków.
 • W głównym menu nawigacyjnym znajdują się pozycje prowadzące do pustych stron bez treści, pełniących funkcje stron „przejściowych”.
 • Część załączonych plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany dokumentów).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu
 • Adres: ul. T. Kościuszki 1, 28 - 530 Skalbmierz
 • E-mail: sekretariat@skalbmierz.eu
 • Telefon: 41 352 90 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Małgorzata Sagan
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-09-22
Data publikacji:
2020-09-22
Data ostatniej zmiany:
2022-05-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 10:26:57, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)