Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowgo TRS NP SKK z dnia 1 marca 2021 r.

Ikona statystyk
  1. Data wpływu petycji: 01.03.2021 r.
  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak
  3. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 01.06.2021 r.
  4. Dane podmiotu wnoszącego petycję: Teresa Garland
  5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrywana przez Radę Miejską

 

 

 

Skalbmierz, 04-05-2021 r.

 

Znak: Or.152.3.2021

 

 

 

Pani Teresa Garland

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 

 Na podstawie art.13 ust.1 i art.15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870) niniejszym zawiadamiam Panią o sposobie rozpatrzenia petycji, wniesionej w dniu 1 marca 2021 r. i 4 marca 2021 r. :

 W dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Skalbmierzu podjęła uchwałę, w której uznaje że petycja z dnia 1 i 4 marca 2021 r. nie zostaje uwzględniona.

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr XXXVIII/187/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

Pouczenie :

Zgodnie z art.13 ust.2 cytowanej na wstępie ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

Otrzymują :

  1. Adresat wraz z uchwałą i klauzulą informacyjną RODO
  2. a/a

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-03-22
Data publikacji:
2021-03-22
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)