Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Skalbmierzu uchwały

Ikona statystyk
  1. Data wpływu petycji: 15.12.2020 r.
  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak
  3. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 15.03.2021 r.
  4. Dane podmiotu wnoszącego petycję: Piotr Sterkowski
  5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrywana przez Radę Miejską

 

 

 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2020 roku

Piotr Sterkowski

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Skalbmierz

 

 

 

PETYCJA

 

            Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających mi prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Miasta i Gminy Skalbmierz do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.

 

UCHWAŁA

 

            Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta i gminy Skalbmierz z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta i gminy Skalbmierz.

 

            Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy miasta i gminy Skalbmierz, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

Z poważaniem,

 

Piotr Sterkowski

 

 

Wyrażam zgodę na ujawnianie na stronie internetowej moich danych osobowych oraz administrowanie moimi danymi zgodnie z przepisami RODO.


 

Skalbmierz, 18-03-2021 r.

 

Znak: Or.152.10.2020

 

 

 

Pan Piotr Sterkowski

                                                                 

 

                                                                  

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 

Na podstawie art.13 ust.1 i art.15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870) niniejszym zawiadamiam Pana o sposobie rozpatrzenia petycji, wniesionej w interesie publicznym w zakresie żądania przyjęcia przez Radę Miejską w Skalbmierzu uchwały o treści proponowanej przez wnoszącego petycję :

    w dniu 11 marca 2021 r. Rada Miejska w Skalbmierzu podjęła uchwałę, w której uznaje się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia i przekazuje petycję do Rady Ministrów jako właściwego adresata petycji.

 

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr XXXVII/173/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

Pouczenie :

Zgodnie z art.13 ust.2 cytowanej na wstępie ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

Otrzymują :

  1. Adresat wraz z uchwałą i klauzulą informacyjną
  2. a/a

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-12-30
Data publikacji:
2020-12-30
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)