Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Skalbmierzu uchwały

Ikona statystyk
  1. Data wpływu petycji: 11.12.2020 r.
  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak
  3. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 11.03.2021 r.
  4. Dane podmiotu wnoszącego petycję: Arkadiusz Rakoczy
  5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrywana przez Radę Miejską

 

 

 

 

Wrocław, dnia 11 grudnia 2020 roku

Arkadiusz Rakoczy
 

Przewodniczący Rady Miasta Skalbmierz
Sz. Pan Śmiech Leszek

PETYCJA

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Miasta Skalbmierz do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.

 

UCHWAŁA

 

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Skalbmierz z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Skalbmierz.

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Skalbmierz, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

Z poważaniem,
Arkadiusz Rakoczy

 

Wyrażamy zgodę na ujawnianie na stronie internetowej naszych danych osobowych oraz administrowanie naszymi danymi zgodnie z przepisami RODO.


 

 

Skalbmierz, 18-03-2021 r.

 

Znak: Or.152.9.2020

 

 

 

Pan Arkadiusz Rakoczy

 

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 

Na podstawie art.13 ust.1 i art.15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870) niniejszym zawiadamiam Pana o sposobie rozpatrzenia petycji, wniesionej w interesie publicznym w zakresie żądania przyjęcia przez Radę Miejską w Skalbmierzu uchwały o treści proponowanej przez wnoszącego petycję :

    w dniu 11 marca 2021 r. Rada Miejska w Skalbmierzu podjęła uchwałę, w której uznaje się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia i przekazuje petycję do Rady Ministrów jako właściwego adresata petycji.

 

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr XXXVII/172/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

Pouczenie :

Zgodnie z art.13 ust.2 cytowanej na wstępie ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

 

Otrzymują :

  1. Adresat wraz z uchwałą i klauzulą informacyjną
  2. a/a

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-12-30
Data publikacji:
2020-12-30
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:27:41, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)