Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Petycja w sprawie przekazania informacji

Ikona statystyk

Akcja do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek wsparcia dziennego, szkół podstawowych posiadających świetlice

  1. Data wpływu petycji: 26.10.2020 r.
  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: nie
  3. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 25.11.2020 r.
  4. Dane podmiotu wnoszącego petycję:
  5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 


 

Wójt / Burmistrz / Prezydent
Dyrektor Szkoły / Dyrektor Świetlicy / Placówki wsparcia dziennego

Adresatem Prośby/Petycji* jest Organ Gminy
W komparycji pisma został oznaczony Adresat Prośby/Petycji zidentyfikowany za pomocą adresy email z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy/Szkoły/Świetlicy (właściwej miejscowo)

Preambuła petycji. Za pomocą niniejszej akcji już po raz trzeci- współdziałając z Dyrektorami Szkół podstawowych i Kierownikami świetlic – pragniemy poprawić warunki świetlic, a tym samym stworzyć bezpieczne i przyjazne miejsca dla dzieci do nauki oraz zabawy.

To już trzecia edycja akcji - w której Fundator wspiera remonty świetlic - w tym roku placówka uzyska wsparcie finansowe w wysokości 20.000 złotych.

Prośba/Petycja: Prosimy, aby Wójt/Burmistrz/Prezydent - biorąc pod uwagę powyżej wskazany uzasadniony społecznie interes pro publico bono - przekazał niniejszą petycję wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic/placówek wsparcia dziennego - miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do prywatnych świetlic, placówek wsparcia dziennego, szkół ze świetlicami miejscowo właściwych dla terenu Gminy.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2020-10-30
Data publikacji:
2020-10-30
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)