Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Petycja w sprawie wprowadzenia Strefy Radaru lub Radarowego Wyświetlacza Prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 783 kilometraż od Szkoły Podstawowej w stronę Rynku przy ul. Ppor. Sokoła w Skalbmierzu

Ikona statystyk
  1. Data wpływu petycji: 31.07.2020 r.
  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: nie
  3. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 02.11.2020 r.
  4. Dane podmiotu wnoszącego petycję: -
  5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrywana przez Radę Miesjką

 

 

 

Skalbmierz, 24-09-2020 r.

Znak: Or.152.7.2020

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia Il lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870) niniejszym zawiadamiam Panią o sposobie rozpatrzenia petycji, wniesionej w dniu 31 lipca 2020 r. :

W dniu 22 września 2020 r. Rada Miejska w Skalbmierzu podjęła uchwałę, w której uznaje petycję z dnia 3 1 lipca 2020 r. za niezasadną.

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr XXIX/ 132/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia komunikacji na ul. Ppor. Sokoła w Skalbmierzu.

Pouczenie :

Zgodnie z art. 13 ust.2 cytowanej na wstępie ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Otrzymują:

  1. Adresat wraz z uchwałą i klauzulą informacyjną RODO
  2. a/a

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-08-26
Data publikacji:
2020-08-26
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-29 14:36:08, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)