Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Wybory uzupełniajace do RM - 03.02.2019r.

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.


Informacja dla Mężów Zaufania i Obserwatorów Międzynarodowych


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu z dnia 16 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.


Postanowienie NR 6/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Skalbmierz


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 9 stycznia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 stycznia 2018 r.


Komunikat o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Skalbmierzu


Obwieszcznie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.


Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu


Skład Miejskiej Komisji Wyborczej


Zarządzenie nr Or.0050.13.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 6 grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu, zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Skalbmierzu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu, zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku o sposobie zgłaszania kandydatów przez komitety wyborcze kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu, zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu, zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 roku


Zarządzenie Nr 101/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2


Kalendarz wyborczy


Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2018-11-30
Data publikacji:
2018-11-30
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)