Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

2022-11-16
Ikona statystyk

Informacja o wyniku przetargu

I. Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że drugi przetarg ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 803/1 o powierzchni 0,2580 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1I/00025003/6 wyznaczony na dzień 28 lipca 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żadna osoba nie dokonała wpłaty wymaganego wadium.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto: 125 000,00 zł.


 

       II. Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 803/4 o powierzchni 0,1537 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1I/00025003/6 wyznaczony na dzień 28 lipca 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żadna osoba nie dokonała wpłaty wymaganego wadium.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto: 80 000,00 zł.

 


Skalbmierz 2022-11-15  

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-11-15
Data publikacji:
2022-11-16
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)