Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

2022-05-31
Ikona statystyk

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

       I. Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości,
że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w obrębie 3 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 269/5
o powierzchni 0,0705 ha.,
stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1I/00025003/6 wyznaczony na dzień 23 maja 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żadna osoba nie dokonała wpłaty wymaganego wadium.
Miejscem przetargu był Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto:  66 000 zł.

 

       II. Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 269/6
o powierzchni 0,0974 ha.,
stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1I/00025003/6 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz
ul. Kościuszki 1 w dniu 23 maja 2022 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto: 91 000,00 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którymi zostali Państwo Dorota
i Robert (małż.) Malara którzy zaoferowali kwotę netto 92 000 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).   

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę
21 160,00 zł. Cena sprzedaży brutto wynosi 113 160,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy i sto sześćdziesiąt złotych).   


       III. Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 269/7
o powierzchni 0,1129 ha.,
stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1I/00025003/6 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz
ul. Kościuszki 1 w dniu 23 maja 2022 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto: 105 000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ osoba dopuszczona do przetargu nie

zgłosiła się na licytacji w wyznaczonym dniu. 


Skalbmierz 2022-05-31  

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-31
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)