Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

2022-05-11
Ikona statystyk

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

I. Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 803/1 o powierzchni 0,2580 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr KII 1/00025003/6 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 21 kwietnia 2022 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto: 132 000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ osoba dopuszczona do przetargu nie zgłosiła się na licytacji w wyznaczonym dniu.

II. Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 803/4 o powierzchni 0,1537 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr KII 1/00025003/6 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 21 kwietnia 2022 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto: 83 000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ osoba dopuszczona do przetargu nie zgłosiła się na licytacji w wyznaczonym dniu.

Skalbmierz 2022-05-02

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-05-10
Data publikacji:
2022-05-11
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)