Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

2022-03-16
Ikona statystyk

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek w obrębie Kózki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dotyczący zbycia działek nr 52 i 53 położonych w obrębie Kózki

 

        Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kózki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 52 i 53 o powierzchni łącznej 0,50 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr KI1I/00040281/9 wyznaczony na dzień 4 marca 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żadna osoba nie dokonała wpłaty wymaganego wadium.
Miejscem przetargu był Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 25 000 zł.

 

 

Skalbmierz 2022-03-15  

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-03-15
Data publikacji:
2022-03-16
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-05 10:49:30, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)