Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Przetargi 2011

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz

treść ogłoszenia

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Przebudowa(modernizacja) drogi gminnej dojazdowej nr 167 w m. Drożejowice od km 0+450 dokm 0+900

treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na dostawę węgla, miału i eco - groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół podstawowych na terenie gminy Skalbmierz w sezonie grzewczym 2011/2012

treść ogłoszenia

Zmiana załącznika

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Odbudowa drogi gminnej 0035395T Sielec Biskupi przez wieś od km 0+015 do km 0+465 dł. 450m

treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia


Ogłoszenie

Odbudowa drogi gminnej 003526T Małoszów - Baranówka od km 0+010 do km 0+510 dł. 500m

treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę drogi Topola - Cudzynowice nr 003535T od km 0 + 700 do km 1 + 170 dł. 470 mb

treść ogłoszenia

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu w wysokości 1 849 902,00 PLN.

treść ogłoszenia

Wynik przetargu

Wyjasnienia do przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 95 o powierzchni 0,5506 ha.

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Skalbmierzu w roku szkolnym 2011/2012

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i gminy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na ZAKUP Z DOSTAWĄ KOPARKO -ŁADOWARKI w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

treść przetargu

Zmiana ogłoszenia

Wyjaśnienie do SIWZ

Zmiana SIWZ

Rachunek zysków i strat

Bilans wykonania budżetu

Sprawozdania Rb-28S roczne

Sprawozdania Rb-27S roczne

II wyjaśnienie do SIWZ

Sprawozdania Rb-Z

Sprawozdania Rb-NDS

Dokumenty NIP i REGON

Wynik przetaru


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na odbudowę drogi gminnej nr 003545T Krępice - Ostrów w km od 0 + 860 do km 1 + 670

treść przetargu

wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko – ładowarki marki „Ursus” typ „Ostrówek K-162”o numerze rejestracyjnym KET 4897

treść przetargu

Wynik przetargu


Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2011-02-22
Data publikacji:
2011-02-22
Data ostatniej zmiany:
2011-12-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-26 10:58:16, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)