Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Przetargi 2010


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza       pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m.   Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów nr. działki 95 o powierzchni 0,5506 ha.,   stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 4 680.

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na dostawę węgla, miału i eco - groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół podstawowych na terenie gminy Skalbmierz

treść przetargu

wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 003531T Boszczynek - Bełzów od 0+170 do 1+000

treść przetargu

Uzupełnienie danych

Wynikprzetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na Remont drogi gminnej nr 003533T Kózki - Szczekarzów - Topola od 0 + 450 do 1 + 700 w miejscowości Topola

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki „Jelcz” typ 3W 317 o numerze rejestracyjnym KEX 4922 i przyczepy samowyładowczej marki „IFA” typ HL – 8011 o numerze rejestracyjnym TKA E693.

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg  nieograniczony na udzielenie kredytu

treść przetargu

Uzupełnienie dokumentacji

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż 2 sztuk drzew gatunek ,,topola”

treść przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki „Jelcz” typ 3W 317 o numerze rejestracyjnym KEX 4922 i przyczepy samowyładowczej marki „IFA” typ HL – 8011 o numerze rejestracyjnym TKA E693.

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza II przetarg na wykonanie Szkolnego Placu zabaw Dla Dzieci w ramach realizacji programu Radosna Szkoła

treść przetargu

Wyjaśnienie do przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na dowóz i odwóz dzieci Szkoły podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na wykonanie Szkolnego Placu zabaw Dla Dzieci w ramach realizacji programu Radosna Szkoła

Unieważnienie przetargu

treść przetargu

Wyjaśnienie do dokumentacji


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

treść przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na przebudowę drogi gminnej 003534T Topola Wikle i drogi 003537T Topola Błonie.

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza drugi przetarg na zakup i dostawę samochodu ciężarowego

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na zaciągnięcie kredytu

treść przetargu

zmiana ogłoszenia

zmiana załącznika nr 4

Wyjaśnienie do SIWZ

II wyjaśnienie do SIWZ

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na zakup i dostawę samochodu ciężarowego.

treść przetargu

Unieważnienie przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg na remont drogi gminnej nr 003551T,
gminnej dojazdowej nr 181 i nr 601,
dojazdowej nr 400

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz

treść przetargu

wynik przetargu


Ogłoszenie II Przetarg

Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na Pl. M.C. Skłodowskiej i ul. Szkolnej w Skalbmierzu

treść przetargu

Wyjaśnienie do przedmiaru robót

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na Pl. M.C. Skłodowskiej i ul. Szkolnej w Skalbmierzu

treść przetargu

Wyjaśnienie do załącznika nr 6

Unieważnienie przetargu


Ogłoszenie

Rewitalizacja Rynku miejskiego i ulicy Szkolnej w mieście Skalbmierz

treść przetargu

Modyfikacja treści ogłoszenia

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

treść przetargu


Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na  realizację zadania: sprzedaż i sukcesywną dostawę wyrobów cukierniczych i soków owocowych w ramach projektu pt. Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego, poddziałanie 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew gat. Topola w ilości 3 szt. o obwodach pnia 280 cm., 210 cm., i 190 cm. rosnących na działkach nr. ewid. 870 w mieście Skalbmierz (targowica).

treść przetargu


Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na  realizację zadania: Dowóz i odwóz uczniów do szkoły w ramach projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości” w terminie od 01.02.2010 r. do 16.12.2011 r.

treść przetargu

Wynik przetargu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

treść przetargu

Wynik przetargu


Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-01-18
Data publikacji:
2010-01-18
Data ostatniej zmiany:
2011-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-26 10:58:16, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)