Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 14000 euro netto.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości

Drożejowice .

 

 Skalbmierz 2009-06-23

Znak : BID . 2232-3/09

                                         OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 

Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Drożejowice.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu

 ul. Szkolna 1 ; 28-530 Skalbmierz ; woj. Świętokrzyskie

  

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Ewa Pozłótka – Kierownik Referatu BID, telefon: 041/3529085 w.220

fax 041/3529085 w.232

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:00 .

 

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 www.skalbmierz.eobip.pl 

www.mgokskalbmierz.internetdsl.pl 

4) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane – modernizacja świetlicy wiejskiej

 

5)Pożądany okres realizacji zamówienia

        14.07.2009 -  15.11.2009r.

 

6) Tryb postępowania;

 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

     Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:   

Kryterium cena = waga 100%

              

9) Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę można składać do dnia 02.07.2009r. do godziny 9:00  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy

w Skalbmierzu - ul.Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz  

 

10) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2009. o godz. 9.30

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna (poddasze).

Załącznik nr 1 : przedmiar robót

Załącznik nr 2 : oferta cenowa

 

                                                                                                     Dyrektor

                                                                                      Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                    w Skalbmierzu  

 

                                                                   mgr Helena A. Jackiewicz                                                                                            

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-06-23
Data ostatniej zmiany:
2009-06-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)