Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Dostawa lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu. Postępowanie prowadzone w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczynku.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Plan zamówień publicznych na 2022- aktualizacja 17.05.2022r.

Ikona statystyk

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz”- IZP.271.1.2021

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Plan zamówień publicznych na 2022- aktualizacja 29.04.2022r.

Ikona statystyk

Dostawa autobusu elektrycznego szkolnego wraz z ładowarką

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Skalbmierz.

Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Skalbmierz.

Ikona statystyk

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu, ul. Republiki Partyzanckiej- II etap.

Ikona statystyk

Informacja o wyniku postępowania

„Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Skalbmierz.”

Ikona statystyk

Informacja dla Wykonawców 1- zmiana załącznika 1a, 7, 8 do SWZ

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Kolonia i Przybenice. IZP.271.3.2022

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybenice i Tempoczów Kolonia. IZP.271.2.2022

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Kolonia i Przybenice.

Ikona statystyk

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tempoczów Kolonia i Przybenice.

Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-19 13:51:50, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)