Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Dowóz i odwóz dzieci i uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu i Szkoły Postawowej im. Mikołaja Reja w Topoli - teren gminy Skalbmierz w roku szkolnym 2020/2021

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o drugim przetargu na zbycie nieruchomości

Zbieranie statystyk

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Zbieranie statystyk

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skalbmierz” w formule „zaprojektuj i wybuduj” etap II i III oraz remont/przebudowa ujęcia wody w m. Rosiejów i zbiorników wody w m. Tempoczów Kolonia

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-30 11:38:56, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)