Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany SUiKZP Miasta i Gminy Skalbmierz

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - "Elektorciepłownia na biogaz o mocy elektrycznej 1,5 MW w gminie Sklabmierz"

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 28 listopada 2019 r

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 19 lisstopada 2019 r

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie - zawiadomienie - Elektrociepłownia na biogaz

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Raport Sielec Biskupi

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie zawiadomienie Elektrociepłownia na biogaz.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrz MiG Skalbmierz z dnia 17.10.2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza MiG Skalbmierz z 11.10.2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmnierz z dnia 9 października 2019 r

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie - zawiadomienie: Elektrociepłownia na biogaz

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 6 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 5 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

Przedsięwzięcie pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Skalbmierz” - przedłużenie terminu załatwienia sprawy

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)