Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Konkursy na dyrektorów publicznych szkół Gminy Skalbmierz

Zbieranie statystyk

Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadania publicznego zleconego przez Gminę Skalbmierz do realizcji w 2019 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zbieranie statystyk

Konkursy 2019

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Zbieranie statystyk

Konkursy 2018

I-wszy otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego zleconego przez Gminę Skalbmierz do realizcji w 2016r

Zbieranie statystyk

Konkursy 2016

IV – ty otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Zbieranie statystyk

Konkursy 2015

III -ci otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Zbieranie statystyk

Konkursy 2015

Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Zbieranie statystyk

Konkursy 2015


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-09 15:09:58, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)