Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 2.07.2020

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.150.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 25 lutego 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr Or.0050.147.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 17 lutego 2020 r.

Zbieranie statystyk

Informacja w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury Placówki Upowszechniania Kultury w Skalbmierzu

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o zamierza zorganizowania zgromadzenia 12 grudnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - 10.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zbieranie statystyk

Przedsięwzięcie pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Skalbmierz” - przedłużenie terminu załatwienia sprawy

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 05.08.2019 r

Zbieranie statystyk

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2 , oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18.07.2019 r

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie - nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Zbieranie statystyk

Konsultacje społeczne dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Skalbmierz”

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zaprasza mieszkańców sołectwa Sielec Biskupi do udziału w spotkaniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-30 11:38:56, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)