Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej (dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.)

Ikona statystyk

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2021 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.391.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skalbmierz przeznaczonych do najmu.

Ikona statystyk
Ikona statystyk

Protokół otwarcia ofert


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 10:31:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)