Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 25-10-2018

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie z dnia 08-11-2018 znak IZP.6733.1.4.2018

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie z dnia 07-11-2018 znak IZP.6733.1.2.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie z dnia 07-11-2018 znak IZP.6733.1.1.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie - uchylenie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie - uchylenie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 września 2018 roku

Zbieranie statystyk

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

Decyzja dot. Przebudowy drogi powiatowej Nr 0506 T Przybenice-Bełzów-Skorczów od km 0+000 do km 2+100

Zbieranie statystyk

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 10 sierpnia 2018r. Znak: IZP.6733.1.3.2018

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 09.08.2018r. Znak: IZP.6733.1.2.2017

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 11:15:47, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)