Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Referendum ogólnokrajowe 2015


Zarządzenie Nr Or.0050.70.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 13 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.69.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

treść zarządzenia


Zarządzenie Nr Or.0050.69.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 11 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

treść zarządzenia


Informacja

w sprawie miejsca dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania - ustalenia składów komisji obwodowych do spraw referendum

Pełna treść informacji


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

z dnia 14 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015r., poz. 318) oraz  uchwały Nr XXIII/124/2012  Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r.  w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się  do wiadomości publicznej informację  o numerach  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum  dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i  przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

treść obwieszczenia


Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2015-07-22
Data publikacji:
2015-07-22
Data ostatniej zmiany:
2015-08-14
Zbieranie statystyk

Referendum Ogólnokrajowe

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-07-10
Data ostatniej zmiany:
2015-07-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-26 10:58:16, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)