Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej

Zbieranie statystyk

Kontrola stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie gminy Skalbmierz

Zbieranie statystyk

Kontrola stanu sanitarno – technicznego siedziby Gminy i stadionu sportowego

Zbieranie statystyk

Kontrola stanu sanitarno technicznego szaletu publicznego oraz zieleńca w Skalbmierzu

Zbieranie statystyk

Kontrola stanu sanitarno technicznego szaletu i zieleńca 5 czerwiec 2018 r.

Zbieranie statystyk

Kontrola sprawdzająca z wykonania zaleceń decyzji Nr SEIa-4242/60/18 z dn. 08.11.2017 stadionu sportowego w Skalbmierzu

Zbieranie statystyk

Kontrola w zakresie prawidłowości sporządzenia spisu wyborców

Zbieranie statystyk

Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców

Zbieranie statystyk

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Zbieranie statystyk

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Stanu Cywilnego w Skalbmierzu

Zbieranie statystyk

Kontrola stanu sanitarno technicznego szaletu, zieleńca 6 czerwiec 2017 r.

Zbieranie statystyk

Kontrola stanu sanitarno technicznego stadionu sportowego 24 październik 2017

Zbieranie statystyk

Kontrola stanu sanitarno - technicznego siedziby Gminy i stadionu sportowego

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 13:19:32, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)