Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

 

Skalbmierz, dn. 23.12.2010r.

 

Znak: BID.341/18/2010

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Przetarg nieograniczony na:

„Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz”

 

 

 

Znak postępowania: BID.341/18/2010

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 oraz z 2009r. Nr 206 poz. 1591, Nr 223 poz. 1778) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

 

                             
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

„Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy   Skalbmierz”

  
  

1

  
  

Stacja Paliw „TANK”

  

M. Słabosz, P.Nowak,

  

A. Wójcikiewicz

  

Ul. 5-go Sierpnia 35

  

28-530 Skalbmierz

  
  

100

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Na Wykonawcę wybrano:

 

 

Stacja Paliw „TANK”M. Słabosz, P.Nowak,A. Wójcikiewicz ul. 5-go Sierpnia 35

28-530 Skalbmierz

 

Za cenę:

 

225 463,50 zł brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty

 

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest oferta najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ.

 

Uwagi

 

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.

           

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a  

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-12-23
Data ostatniej zmiany:
2010-12-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)