Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 30.09.2010r.

 

Znak: BID.341/16/2010

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 003531T  Boszczynek – Bełzów od 0+170 do 1+000”

 

 

Znak postępowania: BID.341/16/2010

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 oraz z 2009r. Nr 206 poz. 1591, Nr 223 poz. 1778) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                                               
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

„Przebudowa drogi gminnej nr   003531T  Boszczynek – Bełzów od 0+170   do 1+000”

  

 

  
  

1

  
  

Poldim Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77

  

32-100 Proszowice

  
  

84,65

  
  

2

  
  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

  

28-530 Skalbmierz

  
  

100

  
  

3

  
  

Przedsiębiorstwo   Drogowe „WOJTRANS”Henryk Wojda ul. Głowackiego 50, 28-300 Jędrzejów

  
  

86,59

  

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Na Wykonawcę wybrano:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

 

 

Za cenę:

 

158 852,17 zl brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest oferta najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ.

 

 

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

/-/ Burmistrz
Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-10-01
Data ostatniej zmiany:
2010-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)