Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 24.09.2010r.

 

Znak: BID.341/17/2010

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Przetarg nieograniczony na „Dostawa węgla, miału i eco - groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół podstawowych na terenie gminy  Skalbmierz”

 

 

Znak postępowania: BID.341/17/2010

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 oraz z 2009r. Nr 206 poz. 1591, Nr 223 poz. 1778) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

 

                                    
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

„Dostawa węgla, miału i eco - groszku do budynków   Urzędu Miasta i Gminy oraz szkół podstawowych na terenie gminy  Skalbmierz”

  

 

  
  

1

  
  

P.H.U. EURO – SMART Marzena Ostrowska 44-300   Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 154/54

  
  

99,56

  
  

2

  
  

Przedsiębiorstwo Handlowo   – Usługowe „EDEL” Edward Chojnacki 32-096 Prandocin

  
  

85,09

  
  

3

  
  

Firma   Handlowo Usługowa Białczak Jarosław 28-530 skalbmierz ul. Kopernika 1 A

  
  

100

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Na Wykonawcę wybrano:

 

Firma Handlowo Usługowa Białczak Jarosław 28-530 Skalbmierz ul. Kopernika 1 A

 

Za cenę:

 

276 000,00 zł brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty

 

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest oferta najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ.

 

Uwagi

 

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.

           

/-/ Burmistrz
Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-09-27
Data publikacji:
2010-09-27
Data ostatniej zmiany:
2010-09-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)