Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

 

Skalbmierz, dn. 08.09.2010r.

 

Znak: BID.341/15/2010

 

 

 

OGŁOSZENIE OWYNIKU PRZETARGU

 

 

Przetargnieograniczony na „Remont drogi gminnej nr 003533T Kózki –Szczekarzów – Topola od 0 + 450 do 1 + 700 w miejscowości Topola”

 

 

Znak postępowania: BID.341/15/2010

 

Zamawiający

GminaSkalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 oraz z 2009r. Nr 206poz. 1591, Nr 223 poz. 1778) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

 

                                    
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy   składającego ofertę

  
  

Liczba punktów   przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

„Remont drogi gminnej nr 003533T Kózki  – Szczekarzów – Topola od 0 + 450 do 1 + 700 w miejscowości Topola”

  
  

1

  
  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

  

28-530 Skalbmierz

  
  

100

  
  

2

  
  

ZAKŁAD USŁUG ROLNICZYCH I  BUDOWLANYCH „AGROBUD”

  

Wiesław Nowakowski

  

Piotrkowice Małe 97,  32-104 Koniusza

  
  

72,84

  
  

3

  
  

„ZUMK” Jacek Ściupider, Zdzisław Chałda – s.c.  28-500 Kazimierza Wielka, ul. 15-go Stycznia 4

  
  

87,68

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adresWykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Na Wykonawcę wybrano:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

 

 

Zacenę:

 

96 597,16 zł brutto

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty

 

w/woferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest oferta najkorzystniejsza wrozumieniu zapisów SIWZ.

 

Uwagi

 

Zamawiającyw prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

 

                                                                                            

/-/ Burmistrz
Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-09-10
Data publikacji:
2010-09-10
Data ostatniej zmiany:
2010-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)