Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 928/2 o powierzchni 0,1001 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003 odbyty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 19 sierpnia 2010 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 6 000 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Wiertek Łukasz za kwotę w wysokości 6 060 zł (słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych).

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 824/2 o powierzchni 0,2568 ha., oraz lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 2906/7423 części w nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 824/1 o powierzchni 0,0293 ha., stanowiące własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25003 i 37611 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 19 sierpnia 2010 r. dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 110 000 zł.

W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym została Pani Przybycień Wioletta za kwotę w wysokości 111 500 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset złotych).

Skalbmierz 2010-09-07.                                                                   

      

/-/ Burmistrz
Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-09-08
Data ostatniej zmiany:
2010-09-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)