Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dn. 20.08.2010r.

 

Znak: BID.341/13/2010

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na

 

„Szkolny Plac Zabaw Dla Dzieci w ramach realizacji programu Radosna Szkoła”

Znak postępowania: BID.341/13/2010

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

 działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

                                
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

  
  

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena    – 100%/

  
  

1

  
  

Firma Remontowo –   Budowlana Ryszard Czajka

  

28-512 Bejsce,   Królewice 93

  
  

89,02

  
  

2

  
  

Terpiński Tomasz Usługi Remontowo –   Budowlane

  

Piotrkowice 35, 28-512 Bejsce

  
  

100,00

  

                                                          

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Terpiński Tomasz Usługi Remontowo – Budowlane Piotrkowice 35, 28-512 Bejsce

 

Za cenę: 165842,53 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

 

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-08-20
Data ostatniej zmiany:
2010-08-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-05 09:21:05, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)