Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż 2 sztuk drzew gatunek ,,topola” znajdujących się na działce nr 324 położonej we wsi Podgaje stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w posiadaniu Gminy Skalbmierz.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz.930 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna.

 

Cena wywoławcza zakupu 2 szt. drzew wynosi 200 zł

Wadium w wysokości 30 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30 zł najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2010 r. do godziny 915 w kasie urzędu.

Drzewa te rosną pomiędzy korytem rzeki ,,Nidzica” a drogą powiatową Skalbmierz – Podgaje. Odwód jednego drzewa wynosi około 200 cm.

W pobliżu przebiega linia energetyczna niskiego napięcia.

Drzewa, o których mowa należy wyciąć we własnym zakresie do dnia 30.08.2010 r., drewno zagospodarować, teren uporządkować zachowując warunki bezpieczeństwa prowadzonej wycinki. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzonych prac pełną odpowiedzialność ponosi oferent.

Informacji dotyczących w/w można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 pok. nr 6 tel. (41) 35 29 085 wew. 16.

 

Skalbmierz 3.08.2010r.

/-/ Burmistrz
Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-08-05
Data publikacji:
2010-08-05
Data ostatniej zmiany:
2010-08-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)