Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dn. 21.07.2010r.

 

Znak: BID.341/10/2010

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej 003534T Topola Wikle i drogi 003537T Topola Błonie

 

Znak postępowania: BID.341/10/2010

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 oraz z 2009r. Nr 206 poz. 1591, Nr 223 poz. 1778) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                                                        
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

„Przebudowa drogi gminnej 003534T   Topola Wikle i drogi 003537T Topola Błonie”

  
  

1

  
  

Poldim Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77

  

32-100 Proszowice

  
  

78,12

  
  

2

  
  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

  

28-530 Skalbmierz

  
  

100

  
  

3

  
  

Przedsiębiorstwo   Drogowe „WOJTRANS”Henryk Wojda ul. Głowackiego 50, 28-300 Jędrzejów

  
  

75,73

  
  

4

  
  

Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800   Pruszków adres do korespondencji Strabag Sp. z o.o. Odział w Kielcach ul.   Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk

  
  

66,65

  

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Na Wykonawcę wybrano:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

 

 

Za cenę:

 

410 168,75 zl brutto

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest oferta najkorzystniejsza w rozumieniu zapisów SIWZ.

 

 

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

                       

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a  

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-07-21
Data ostatniej zmiany:
2010-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)