Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

WYKAZ NIEUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

1.      oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w m. Skalbmierz obręb 1 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 95.

2.      powierzchnia nieruchomości: 0,5506 ha. (opis użytku: W/R IVb – 0,0017 ha, W/Ł IV – 0,0037 ha., Ł IV – 0,0579 ha., R IVa – 0,1118 ha., R V – 0,1406 ha.,

R IVb – 0,2349 ha.)

3.      właściciel: Gmina Skalbmierz – Księga Wieczysta nr 4 680.

4.      opis nieruchomości: Nieruchomość położona na obrzeżu m. Skalbmierz w obrębie 1 przy drodze powiatowej Skalbmierz – Podgaje – Szarbia. Działka użytkowana rolniczo. Na gruncie stanowi rolę, łąkę oraz rowy. Działka nie posiada uzbrojenia.

5.      przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,

- obszary koncentracji zabudowy mieszkaniowej i drobnej przedsiębiorczości,

   cześć działki przy drodze gruntowej – powierzchnia około 920 m2

- obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zmianą sposobu

   użytkowania,

- obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie podlegającej ochronie.

Przez działkę przebiega regionalny korytarz ekologiczny doliny rzeki Nidzica”

6.      Wartość nieruchomości: wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi 20 098 zł.

7.      Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/230/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2010 r.

                                                                                                         

            Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-07-15
Data ostatniej zmiany:
2010-07-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)