Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dn. 01.07.2010r.

 

Znak: BID.341/09/2010

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego”

Znak postępowania: BID.341/09/2010

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

 działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

                                         
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

  
  

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena    – 100%/

  
  

1

  
  

Usługi   Transportowe Sławomir Kupczyk Prandocin – Iły 90A, 32-090 Słomniki

  
  

100,00

  
  

2

  
  

F.H.U. „AR   – GAZ” Włosek Artur Glinica 28,

  

32-200   Miechów

  
  

73,68

  
  

3

  
  

„ECO   TRANS” Jastal Maciej

  

Starachowice   27-200

  

ul.   Radomska

  
  

Oferta odrzucona na podst.

  

art. 89 ust. 1 pkt .2

  

                                  

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Usługi Transportowe Sławomir Kupczyk Prandocin – Iły 90A, 32-090 Słomniki

Za cenę: 85 400,00zł / brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

 

Uwagi

Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 firmy „ECO TRANS” Jastal Maciej Starachowice 27-200

ul. Radomska na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2, ponieważ  jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mianowicie dopuszczalna ładowność samochodu wynosi 9900kg a nie jak wymagano w treści SIWZ min. 13000 kg.

 

 

Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-07-01
Data ostatniej zmiany:
2010-07-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)