Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Znak: BID.341/08/2010                  Skalbmierz dn. 17.06.2010r.

 

 

 

 

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu w wysokości 2 655 161,00 PLN

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 38 ust 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiamy treść zapytań i udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przedmiot zamówienia:

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997 r.?

 

Odpowiedź:

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu określone zostało w § 7 umowy stanowiącej załącznik nr. 5 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza innych form zabezpieczenia oraz podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe.

 

 

Pytanie 2.

Czy na wekslu własnym in blanco stanowiącym zabezpieczenie spłaty kredytu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy?

 

Odpowiedź:

Tak – kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na wekslu  własnym in blanco stanowiącym zabezpieczenie spłaty kredytu.

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                               /-/Burmistrz

                                                                            Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-06-17
Data publikacji:
2010-06-17
Data ostatniej zmiany:
2010-06-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)