Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostnki sektora finansów publicznych - 2021

Ikona statystyk

OŚWIADCZENIE

o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych — 2021 r.

Jako kierownik jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu oświadczam, że:

1) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2020 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;

2) Posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny dokonanej przez kierowników oraz pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, informacji o stanie kontroli zarządczej składanej przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na obraz sytuacji jednostki.

Skalbmierz, dn. 2022-03-28

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-03-28
Data publikacji:
2022-03-29
Data ostatniej zmiany:
2022-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)