Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ikona statystyk

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sielec, Gmina Skalbmierz

 

Skalbmierz, dnia 10.12.2021r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYBORZE

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 26.11.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sielec Biskupi, Gmina Skalbmierz”

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 10.12.2021 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę,

Usługi Remontowo Budowlane, Krzysztof Parlak, Sępichów 88A, 28-136 Nowy Korczyn

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Usługi Remontowo Budowlane

Krzysztof Parlak

Sępichów 88A

28-136 Nowy Korczyn

60

40

100

 

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

Zakład Remontowo-Budowlany

Czesław Pawlik

ul. Konstytucji 3-go Maja 10

28-500 Kazimierza Wielka

59,86

40

99,86

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-12-10
Data publikacji:
2021-12-10
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-24 13:16:42, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)