Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.349.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 października 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu ,,pl.ID-Polska iD karta”

 

            Na podstawie § 38 ust. 7 rozporządzenia RM z 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004) Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zarządza co następuje:

 § 1. Zarządzam sporządzenie inwentaryzacji składników za pomocą spisu z natury i ujęcie ich                    w arkuszu spisu:

- sprzętu służącego do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego

 § 2. Spisowi podlega cały powierzony jednostkom samorządu terytorialnego sprzęt pl.ID w tym również wycofany z użytkowania.

 § 3. Czas inwentaryzacji: do końca października 2021r.

 § 4. Osoba materialnie odpowiedzialna: Marek Juszczyk

 § 5. Sporządzenie spisu dokona zespół, w skład którego wchodzą:

a) członkowie zespołu spisowego:

- Paweł Pietrzyk

- Małgorzata Sagan

- Anna Baranowska-Paryż

 b) osoby uczestniczące w spisie:

-Justyna Gałka-Mzyk

- Aneta Burgiel

 § 6. Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie według stanu na dzień 11 czerwca 2021r.

 § 7. Arkusze zawierające spisane składniki majątkowe zostaną przekazane na adres:

       Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

       Biuro Dyrektora Generalnego

       Al. Ujazdowskie 1/3

       00-583 Warszawa

 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-15
Data ostatniej zmiany:
2021-11-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:01:14, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)