Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ogłoszenie

Ikona statystyk

 

Załącznik 
do Zarządzenia

Nr 0050.354.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 03 listopada 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
 Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skalbmierz oraz wstępnych założeń do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030

 

            Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skalbmierz została opracowana m.in. na potrzeby stworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030. Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie ww. Diagnozy oraz wstępnych założeń do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030.

            Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 10.11.2021 r. do dnia 16.11.2021 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Skalbmierz”.
  • drogą korespondencyjną tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28–530 Skalbmierz z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Skalbmierz”.
  • bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu nie będą uwzględnione.

 

            Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 10.11.2021 r.:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Ewa Pozłótka
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-03
Data ostatniej zmiany:
2021-11-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-27 14:07:49, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)