Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

informacji nr 2: Informacja o unieważnieniu postępowania dla Zadania nr 1

Ikona statystyk

Znak sprawy: IZP.271.10.2021

Skalbmierz. Dnia 22.10.2021r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na zadanie 1

 

Gmina Skalbmierz, ul. T.Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz  informuje, że w dniu 22.10.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Sielec Biskupi oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drożejowice, Gmina Skalbmierz” znak sprawy: IZP.271.10.2021.

W postępowaniu na zadanie 1 wpłynęły 2 oferty.

                Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 1 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 pkt. 3 ustawy postępowanie na te zadania unieważniono.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-10-22
Data publikacji:
2021-10-22
Data ostatniej zmiany:
2021-10-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)