Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.334.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 września 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zakazu używania wody do innych celów niż sanitarne w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r., poz. 1372) zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju nr NHS.9020.14.140.21 z dnia 23.09.2021 roku oraz komunikatem Związku Międzygminnego „ Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23.09.2021 roku w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Działoszyce zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zakaz spożywania wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań, stwierdzających jej przydatność do spożycia.

§ 2.

Poinformować mieszkańców poszczególnych miejscowości z terenu miasta i gminy Skalbmierz o zakazie spożywania wody.

§ 3.

Zobowiązuje się pracownika – referenta ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego do monitorowania sytuacji i śledzenia komunikatów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-10-11
Data publikacji:
2021-10-11
Data ostatniej zmiany:
2021-10-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:01:14, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)